ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จังหวัดเลย

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

002 001 003 004 005