ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ในวันที 20 – 21 มีนาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮ17309587_1942453075985602_70454109793252583_n 17309377_1941963572701219_8561866224656892611_n 17425825_1941963576034552_8117842855975959501_nเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์