มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่รรม

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายวชิระ  นามวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรมให้ทายาท นายสมพร อำนาจ

79111