การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

1497454515443