การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

S__189825028 S__189825027 S__189825029