การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2561 พร้อมมอบ ทุนการศึกษา ” มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ”

ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0001 ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0006 ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0007 ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0009 ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0011 ประชุมครั้ง261_๑๘๐๒๒๗_0013