การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 11  พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2561 โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายอาทิตย์  ชัยมานันท์ เป็นประธานกรรมการ  และการประชุมครั้งนี้ นายปราถนา พละมา ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค.จังหวัดนครพนม เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุม

01 129383 129390