การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่2/2560

นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ครั้งที่2/2560   วันที่ 6 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานครDYmGpmwaYy_1496826685 90qqouWWuf_1496826688

ผอ.

ผอ.2

ผอ.3im6e8RSGdR_1496826683 WlI0gWW5GD_1496826685 V3hNWAui7f_1496826683 wyGjShIWJo_1496826683 zEj70GRfD0_1496826685 NCzfrkpQXI_1496826684 u8AxJlAz2k_1496826684 WgthsoQ6hG_1496826685 XndoPWeEyL_1496826700 5D93AorW9v_1496826684 EqBIHIobf0_1496826689 6Gz3XTNzpu_1496826684 Td12AU5oyA_1496826685