กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม big cleaning day ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สกสค.จังหวัดบึงกาฬUntitled-121