ข้อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ทำประกันภัย

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สกสค.จังหวัด บึงกาฬทุกท่าน

ด้วยบริษัท ทิพยประกันภัย ส่งรายชื่อสมาชิก ที่ทำประกันภัย เพื่อตรวจสอบการคุ้มครองของกรมธรรม ถ้าใกล้วันสิ้นสุด ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่ท่านได้รับอนุมัติการกู้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตามรายชื่อ

http://www.otep-bkn.go.th/wp-content/uploads/2018/06/01.pdf