จ.บึงกาฬ ม่วนซื่นแข่งขันจุดบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่บริเวณหนองกุดทิง บ้านน้อยแสนสุข ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดการแข่งขันจุดบั้งไฟขอฝน ตามฮีตคลองประเพณีของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่สืบสานกันมาแต่โบราณ ตลอดจนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และบูชาแด่หลวงพ่อพระใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นความเชื่อว่าถ้าปีใดไม่จุดบั้งไฟถวายพญาแถน ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำนา นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้าน ใน 2 ตำบลคือตำบลบึงกาฬและตำบลวิศิษฐ์ จะส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขัน รวมไปถึงตำบลใกล้เคียง ลักษณะของบั้งไฟที่นำมาจุดนั้นจะต้องมี ความยาวตั้งแต่หัวถึงปลายหางไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตัวกระบอกบั้งไฟ(pvc)ที่ใส่ดินปืน นั้นมีความยาว 1 เมตรหนา 3 มิลลิเมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตรขึ้นไป
นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงกาฬ กล่าวว่า กติกาการแข่งขันนั้นง่ายๆคือบั้งไฟของหมู่บ้านไหนขึ้นสูงและระยะเวลาที่อยู่บนฟ้านานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยนับคะแนนเป็นวินาที (ด้วยการจับเวลา)รางวัลที่ 1 จะได้เงินรางวัล 10,000 บาท ที่ 2 7,000 บาทและที่ 3 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ถึงแม้รางวัลนั้นจะไม่มากมายแต่ทุกหมู่บ้านที่นำบั้งไฟมาจุดนั้น มาด้วยใจเพื่อร่วมกันสืบสานงานบุญประเพณี ที่มีมาอย่างยาวนาน การจุดบั้งไฟนั้นตามความเชื่อของชาวบ้านเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล และในปีหน้าเทศบาลบึงกาฬจะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ด้วยการเตรียมขอพระราชทานด้วยเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศด้วยpppppp88888888888888