นายนิยม ดงงาม ผอ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ พบปะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายนิยม ดงงาม  ผอ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ พบปะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สพป. บึงกาฬ เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ และภารกิจของสำนักงานสกสคให้ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ทราบพร้อมรับสมัครการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และเขียนแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.19661 19662 19663 19665 19671 19672 58697 58698