นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ รายนางนงนุช  บุญสิน สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม มอบให้นายเสถียร  บุญสิน

36107