ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

สำนักงานสกสคจังหวัดบึงกาฬ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 และรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวางแผน ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 43 คน

766660 766668 766671