ประชุมคณะกรรมการสกสคจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานสกสค.จังหวัดบึงกาฬประชุมคณะกรรมการสกสคจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2562 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน 2307 2309 2312 2314 2316