ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่10/2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน.สกสค.จ.บึงกาฬ

369796