ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ 8 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และมอบรางวัลพระพฤหัสบดีแก่ครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล รวม 4 รายและมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ แก่นักเรียนจำนวน 1 คน ที่ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

5971 5974 152116 152117 152118 152119 152120 152121 152122