ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิยม ดงงาม   ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อแจ้งข้อราชการและ เสนอเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน6340 6341 6344 S__5857346 S__5857349 S__5857350 S__5857351 S__5857352 S__5857353 S__5857354 S__5857355 S__5857356 S__5857357 S__5857359 S__5857360 S__5857361 S__5857362