ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเข้าประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฎิบัติงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

001 002 003 004 005