ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

001 002 003 004