ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม1497454496890 1497454520928