ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ นายสุพจน์ เต่าแก้ว และเจ้าหน้าที่พบ ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ นายสุพจน์ เต่าแก้ว และเจ้าหน้าที่พบท่าน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ

3

4

2