ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทสมาชิก นายสมจิตร กลางชมภู

1497454524071