ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นาย วชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้แก่ทายาท นางวรรณา ด้วงทา สมาชิกถึงแก่กรรม และได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดจันทร์เดชราษฎร์บำรุง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ1503036125955 15030361245511503036074071 1503036122883