ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นาย วชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.             ให้แก่คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม นายเฉลิมชัย ฉ่ำรักษ์สินธุ์  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ1503488637873