ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นาย วชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.รังสิมา วิเศษศรี                        ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ1504198543875