ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นาย วชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  ให้แก่คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม นายสมพงษ์ ฤทธิ์พูล                     ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ1504198556467 1504198551784