ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์42944 43062 43062_0 43065