ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.บึงกาฬ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายวชิระ นามวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.แก่ให้ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. นายถนอม รัชโพธิ์33333333