พบปะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายนิยม. ดงงาม  ผู้อำนวยการ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬ พบปะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สพป. บึงกาฬ เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ และภารกิจของสำนักงานสกสค.ให้ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ทราบพร้อมรับสมัครการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส.

19661 19662 19663 58697 58698 19665