พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ

พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ 151/1 หมู่ 5 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านท่าไคร้) บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด และ ได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ และกล่าวรายงานโดย นายนวพล สิริกรรณ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มีผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลจากสถานพยาบาลสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ตรวจบริการฟรี

ในการเปิดศูนย์ ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จำนวน 100,000บาท และเข็มกลัดตราสัญญลักษณ์ จำนวน 100 อัน เพื่อมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุที่มาร่วมพิธีเปิด

1467127009324

1467127095953 1467127093707 1467127089912 IMAG0751 1467127063169 1467127068970

IMAG0656

IMAG0646

IMAG0650 IMAG0664 1467127071057 1467127086819