มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

>>>  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวสาคร อาศัย จำนวน 200,000 บาท 

126336