มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบค่าจัดการศพให้ ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ราย นายเทียนไชย เทพสุรี จำนวน 100,000 บาท

128348