มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบค่าจัดการศพให้นายสุบิน มารศรี คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางมิหน่อย มารศร จำนวน 100,000 บาท140715