มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบค่าจัดการศพให้ นางสาวพัชรี สีเทพ ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายทองใคร ศรีเทพ จำนวน 200,000 บาท

143508