มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางผกามาศ ฝ่ายธีร์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบค่าจัดการศพให้ นางจันทรรัตน์ ฮาดดา ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสหชาติ ฮาดดา จำนวน 200,000 บาท

148686