มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส.

>>> เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. รายนางรัจนา สัพโส และมอบเงินทำบุญในพิธีทางศาสนาซึ่งคุณพ่อชอบ  สัพโส คู่สมสรเป็นผู้รับมอบ59620 59624 59676