มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ   มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่ทายาทรายนายวุฒิศักดิ์   วงศ์ทอง

34799