มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

>>> เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทรายนายถวิล ศิริวงศ์551