มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่รรม

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรมให้ทายาทนางถาวร  วะราศรี

73504