มอบเงินค่าจัดการศพและวางหรีดไว้อาลัย

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 นายนิยม ดงนาม พร้อมกรรมการประชาสัมพันธ์ เดินทางไปวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ให้ทายาทรายนางสมคิด การิน สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. อดีตครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ42029 42033 42035