มอบเงินค่าจัดการศพและวางหรีดไว้อาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายนิยม ดงนาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกับนายสมพร ทีหอคำ กรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงาน สปก.จังหวัดบึงกาฬได้เดินทางไปมอบหรีดและเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนางลักขณา เกษางาม ณ ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ42037 42039 42040