มอบเงินค่าจัดการศพ

เวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564. นายนิยม ดงงาม ผอ.สกสค.จังหวัดบึงกาฬเดินทางไปร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรมราย นายธนาดุล  บุตรโคตร สมาชิก ช.พ.ค. ที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง180861