มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นายนิยม ดงงาม ผอ. สกสคจังหวัดบึงกาฬ ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม วางหรีดหน้าศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ให้กับทายาทของนายบรรจงศักดิ์ ภวภูตานนท์ ที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ60683 60685 60686 60815 60816