มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายนิยม ดงงาม ผอ.สกสค.บึงกาฬพร้อมกับกรรมการเครือข่าย อ.เมืองบึงกาฬ เดินทางไปมอบพวงหรีดคารวะศพและมอบเช็คธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรมรายนายสนอง  ใคจันโท ที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ169259 169260 169261 169262