มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.นายนิยม ดงงาม. ผอ. สกสคจังหวัดบึงกาฬ ไปร่วมคารวะศพและมอบหรีดเคารพศพพร้อมป้ายเงินค่าจัดการศพให้กับ ทายาทของคุณยายแก้ว สมภักดีสมาชิก ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬพร้อมกับตัวแทนเครือข่ายชมรมประชาสัมพันธ์

178863 178864 178865 178866