มอบเงินค่าจัดการศพ

วันนี้ 7 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายนิยม  ดงงาม ผอ. สกสคจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ วางหลีดเคารพศพและมอบป้ายเช็คค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ค.- ช.พ.ส.  แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมราย นายสุพรรณ   นุ่มแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเย็นวันที่ 5 มกราคม 2564 ด้วยโรคขาดเลือดเลี้ยงสมองเฉียบพลันรุนแรง โดยร่วมกับชมรมข้าราชการนอกประจำการ อำเภอพรเจริญและ สมาคมครูผู้บริหาร อำเภอพรเจริญ รับฟังสวดอภิธรรมศพ

150954 150955 150956 150957 150958 150961