มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564. สำนักงาน. สกสค.จังหวัดบึงกาฬโดยนายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ทำการมอบเช็คธนาคารกรุงไทย 100,000. บาท เป็นค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นายนคร ชัยบัณฑิต สมาชิก ช.พ.ส. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยเหตุเกลือแร่ผิดปกติรุนแรง 166897