มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิยม ดงนาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนางฟอง กุพันลำ จำนวน 100,000 บาท53940