มอบเงินศาสนพิธีและวางหรีดไว้อาลัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายนิยม ดงงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมงานฌาปนกิจศพ มอบค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธีและวางหรีดไว้อาลัย
สมาชิก ช.พ.ค.ราย น.ส.สิริลักษณ์ ข่าขันมะลี เลขที่ 1179777 ณ บ้านหนองโด ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ129259 129261 129263